Mirrorhappy

Hoe vaak kijk jij in de spiegel op een dag?
’s Morgens als je je klaar maakt voor de dag of vaker? Je checkt zeker wel eens of je haar of je make-up nog goed zit. Of de wallen onder je ogen krijgen wat extra aandacht! En of de kleren je wel goed zitten.

Maar kijk jij ook wel eens echt naar jezelf? Niet alleen naar hoe je eruit ziet, je uiterlijk. Kijk je wel eens verder dan alleen de buitenkant? Richt je je aandacht wel eens naar binnen? Naar je echte zelf kijken!

Bijvoorbeeld wie je werkelijk bent of wilt zijn, wat je voelt en waarom je bepaalde dingen doet zoals je die doet. Welke gedachten spelen er dan door je hoofd? En wat maakt jou gelukkig? Wat vind je leuk om te doen? Op welke prestaties ben je het meest trots en waarom? Wat is jouw grootste uitdaging? Passie?

Wordt je bewust van je gedachten, want deze bepalen namelijk je gevoel. Je gevoel bepaalt je gedrag en je gedrag bepaalt uiteindelijk je algeheel functioneren. Dus hoe jij je voelt en functioneert heb jezelf in de hand. Als je naar jezelf kijkt is het belangrijk niet te oordelen of te veroordelen. Leer om waar te nemen, zonder er een waarde aan te hangen. Er bestaat in dit geval geen “goed of fout”, geen “negatief of positief”, geen “mooi of lelijk”.

Neem gewoon eens even de tijd om jezelf te observeren. In de huidige hectische maatschappij is er vaak te weinig tijd voor, laat staan dat we tijd voor onszelf claimen om tot rust te komen. Mobiele telefonie, mail, social media, etc. bepalen meer en meer ons doen en laten en het tempo van de dag. De waan van de dag is dagelijkse praktijk voor heel veel mensen.

Richt je eens op de dingen, die er voor jou echt toe doen.

Als je blijft doen wat je altijd al deed, dan is het veranderen van een bepaalde situatie bij voorbaat al kansloos. Verandering vinden we vaak eng en dus blijven we het liefst in onze comfortzone. Het gevaar om te blijven hangen in de vicieuze cirkel is groot. Ik wil wel anders, maar ik durf niet. Of! Ik houd het toch niet vol!

We doen dagelijks veel dingen op de automatische piloot en zijn ons vaak niet bewust dat we hetzelfde keer op keer blijven doen. Wordt je meer bewust van wat je allemaal denkt en doet. Focus je op de dagelijkse gewoontes en routines. Leg een notitieblokje op het nachtkastje en noteer elke handeling vanaf het moment van wakker worden. Het leert je op een simpele manier meer bewust te worden van alles wat je doet. Na een aantal weken zal je waarschijnlijk ook patronen (rode draad) gaan herkennen. Doorbreek deze gewoonte patronen eens.

Maak keuzes om gewenste veranderingen in gang te zetten. Hoe klein ook! Elke keuze is belangrijk, maar het moet wel je eigen keuze zijn. De maatschappij heeft een grote invloed op hoe we ons gedragen. Anderen willen bepalen wat goed voor je is, terwijl men het eigen gedrag niet eens onder controle heeft. Respecteer andermans mening, maar laat je er niet onnodig door beïnvloeden. Als je keuzes durft te maken, dan kan elke kleine verandering een bijdrage leveren aan een gelukkiger leven!

Schrijf gedurende de dag eens op wat je bij jezelf waarneemt, wat je denkt, hoe je je voelt en welk gedrag je vertoont. Dit geeft een goed beeld van jezelf en het kan je helpen om richting te geven aan je ontwikkeling in bewustzijn.
Meer bewust van jezelf zijn, groeien in bewustzijn, gebeurt niet binnen één dag.
Wees geduldig! Maak het onderdeel van je dagelijkse routine en plan een aantal momenten per dag om even in de spiegel te kijken. Durf jezelf aan te spreken!

Positieve selftalk zal je helpen om je keuzes en de gewenste veranderingen in gang te zetten. Geef jezelf complimenten! Deze zorgen voor vermogende gedachten, een lach en een positieve blik naar jezelf en naar anderen toe.

Dus kijk in de spiegel en begin de dag met een lach! Verandering begint bij jezelf!

Veel plezier!

 

Geverifieerd door MonsterInsights