dbd48e1c199f9cbc02ded7c7a0002a9cIk heb veel respect voor mensen die veranderingen in hun leven durven door te voeren. Mensen die het lef hebben om voor zichzelf te kiezen en bestaande patronen durven te doorbreken.

Door de ingesleten patronen en gewoontes functioneren we vaak op de ‘automatische piloot’ en dat is eigenlijk best heel handig. Bij je vaste gewoontes hoef je meestal niet na te denken en dat bespaart weer energie. Ons onbewuste stuurt ons gedrag voor het grootste deel aan en dat heeft veel voordelen. Maar gewoontes kunnen ook nadelige effecten hebben, want ze maken gedragsverandering erg lastig. Of je nu wilt stoppen met roken, gewicht wilt verliezen, gezonder wilt gaan leven, een carrière-switch wilt maken, je laat herscholen of gaat emigreren naar een zonniger oord. In alle gevallen is een verandering van denken en gedrag nodig om de vaste patronen en gewoontes te doorbreken. Zowel kleine als hele grote ingrijpende veranderingen met voor elk individu een eigen gevoelsniveau.

Waarom is het dan vaak zo moeilijk om de gewenste verandering te bewerkstelligen? Wat maakt het ingewikkeld om oude gewoontes te doorbreken?

Ten eerste richten we ons teveel op het resultaat en te weinig op de benodigde gedragsverandering. Het gedrag is een belangrijk onderdeel om het uiteindelijke resultaat te bereiken.
Ten tweede wordt ons gedrag voor een groot deel beïnvloedt door prikkels uit de omgeving. Wat vaak opvalt is dat een persoon, die een dergelijke verandering ondergaat, wordt gecomplimenteerd met het behaalde resultaat. En dat is natuurlijk mooi! Tegelijkertijd is er tijdens het proces van verandering vaak de nodige scepsis en onbegrip voor de genomen stappen. Dit heeft mede te maken met je veranderende gedrag, wat niet door eenieder wordt begrepen. De gewenste positieve steun wordt dan een negatieve last.
Ten derde zijn we ongeduldig en hebben we vaak geen goed doordachte planning. Een veranderingsproces kost tijd! Minimaal een half jaar heb je nodig om een gedragsverandering blijvend te maken. De meeste methodes houden hier geen rekening mee. Het is een proces van dagelijkse aanpassingen in de vastgeroeste patronen. Er bestaan geen quickwins, geen ééndags oplossingen. Doorzettingsvermogen en vasthoudendheid zijn vereist.

Wat je ook doet om het gewenste resultaat te bereiken, het is constant onderhevig aan diverse uitdagingen.

Een veel voorkomend voorbeeld is gewicht verliezen. Dat doe je door gezonder en minder te eten, minder alcohol te nuttigen en door extra te gaan bewegen. Klinkt simpel! Toch is het niet zo makkelijk, want we worden keer op keer mentaal op de proef gesteld. De dagelijkse verleidingen zijn soms moeilijk te weerstaan, want om tijdens de vrijdagmiddag borrel alleen maar water te drinken? De bitterbal en het wijntje zijn dan toch wel heel verleidelijk. Of het sporten staat op de agenda, maar het regent buiten. Je geplande hardlooprondje wordt een avondje bankhangen. Het draait echter om het maken van keuzes en je hier ook aan te houden, ongeacht de soms hardnekkige beïnvloeding van je omgeving of allerlei andere externe factoren.

Wat heb je dan met jezelf afgesproken en hoe reageert de omgeving op je keuzes?

Onze omgeving, zoals familie, vrienden, kennissen en collega´s hebben nogal eens een remmende werking. Belemmerende overtuigingen spelen hierbij een grote rol. Sommige worden echte energievampiers, die bewust of onbewust, je gewenste verandering en voortgang belemmeren. Angst voor verandering is hiervoor meestal de oorzaak. Zodra je een voor jou nadelige gewoonte doorbreekt, zal je omgeving er zeker iets van merken. Of ze er blij mee zijn?

Om je gestelde doelen te kunnen bereiken, zul je stap voor stap elke dag moeten vasthouden aan je plan.

Hoe je dit het beste doet?

Wees eerlijk tegen jezelf: Weet wat je echt wilt! Bewustwording welk gedrag vereist is en welke stappen je moet nemen zijn essentieel in deze situatie. Maak een plan met uitdagende, maar haalbare doelen. Creëer draagvlak in je directe omgeving en durf om steun te vragen. Wees open over het waarom en hoe! Accepteer ook tegenvallers, want vallen en weer opstaan hoort bij het proces van veranderen. Hou jezelf niet voor de gek!

Gebruik je gezonde verstand: laat je emoties niet de overhand krijgen! Veranderingen realiseren is onderhevig aan allerlei mentale factoren. Je denken bepaalt je gevoel, je gevoel bepaalt je gedrag en je gedrag bepaalt je algeheel functioneren. Gemiddeld hebben we zo’n 70 duizend gedachten per dag en die gedachten weten wel raad met onze emoties. Emoties zijn vrienden, niet je vijanden.

Leer anders te denken: laat (externe) prikkels je niet negatief beïnvloeden. Krijg controle over je denken, zodat je grip krijgt op je emoties. Word je bewust van wat je werkelijk denkt en oordeel of veroordeel niet, maar neem alleen maar waar. En bedenk: Wat je tegen een ander zegt, zeg je ook tegen jezelf! Gebruik positieve selftalk en verander je woord en taalgebruik.

En als laatste: Gewoon doen! Volg je plan en streef je doelen na. Elke dag die je langer wacht is een verloren dag. Vier je successen, hoe klein ze ook zijn! Elk positieve prikkel zorgt voor meer energie, die het je uiteindelijk mogelijk maakt je gestelde doelen te bereiken.

Durf te veranderen als je wilt veranderen! Durf te doen, want je bent het waard!

Geverifieerd door MonsterInsights