Een korte terugblik op twee maanden Corona, maar dan anders! Velen onder ons werden plotseling geconfronteerd met een compleet nieuwe privé en werk situatie. De gevolgen voor het gedrag waren enorm. Gewoontes en routines lagen plotseling op het hakblok en er werd heel veel van ons aanpassingsvermogen gevraagd. En dat gold ook voor mij!

Er ontstond al snel een onrustige sfeer onder een groot deel van de bevolking, waar de berichtgeving  en onze eigen mindset vooral voor verantwoordelijk waren. Veel verschillende meningen en tegenstrijdige berichten veroorzaakten onduidelijkheid. Verandering is nooit makkelijk, zeker niet als het zo plotseling komt en je er zelf weinig grip op hebt. Als er voor je gedacht en zaken voor je bepaald worden, gaan nogal eens de hakken in het zand. We vertonen ineens afwijkend gedrag!

Natuurlijk zijn er ook heel veel positieve zaken te benoemen. Dingen die goed gingen of zelfs beter gingen! Meer aandacht voor elkaar, veel creatieve oplossingen, meer saamhorigheid, meer begrip voor situaties en de geweldige inzet van de Zorg. Deze mensen hebben laten zien hoe je dingen kunt bereiken door er met elkaar de schouders onder te zetten. Voorbeeld gedrag, waar iedereen iets van kan leren!

Ik zat in een TGV op topsnelheid, die plotseling stilstond. Alle energie, die ik het afgelopen half jaar in mijn eigen bedrijfje  had gestopt leek voor niets! Geen trainingen en cursussen meer geven, geen bijeenkomsten en seminars organiseren. Inkomsten nul! En dan? Creativiteit is dan gevraagd.

In deze blog neem ik jullie mee in mijn denkwereld, mijn interesse in mensen, in het denken en wat mij boeit aan gedrag in deze veranderende tijden. Wat is standaard gedrag en waarom vertonen we afwijkend gedrag? En waarom doe ik de dingen, zoals ik ze doe?

Vanaf dag één heb ik een vaste routine ontwikkeld, die het beste bij mij past. Een compleet nieuw ritme! Nog steeds vroeg uit bed en als eerste een quote en kort berichtje opstellen. Hersengym! De grijze hersenkwabben rustig opstarten en voeden met positieve energie. Mensen inspireren! Mail en social media checken, nieuwe lesstof en presentaties ontwikkelen, contact onderhouden met cursisten en cliënten, aandacht voor mijn omgeving, nieuwe ideeën opdoen, veel sporten, regelmatig relax uurtje, extra tijd en aandacht voor mijn dementerende moeder, lezen en ’s avonds laat mijn gedachten aan papier toevertrouwen. Een onderwerp waar ik vooral veel aandacht aan heb besteed is het menselijk gedrag en welke invloed de nieuwe situatie voor mijn eigen gedrag betekende. Zelfreflectie! Jezelf een spiegel voor houden! Maar me ook eens anders opstellen en kijken hoe mensen daarop reageren! Maar een keer een weekje niets posten op social media en niets van me laten horen. Eind van de week op vrijdag toch een nieuwe post plaatsen en binnen een paar uur constateren dat mijn volgers me blijkbaar gemist hadden! Zelfs personen die ik niet had verwacht te zien, lieten een bewijs van hun bezoek achter! Bijzonder! Wel leuk die aandacht! Het gedrag!

Gedrag is iets wat je veelal onbewust doet. Het wordt veroorzaakt door alle tienduizenden prikkels, die je elke dag binnenkrijgt. Deze prikkels bepalen je gedachten, je gedachten bepalen je gevoel en wat je voelt bepaalt je gedrag. Je algehele functioneren. Als je mensen erop wijst, dan hoor ik vaak: ‘Ja, zo ben ik nu eenmaal’ of ‘zo doe ik dat altijd’? Je staat vaak niet stil bij hoe je je gedraagt en dat vooral je gedachten, overtuigingen en emoties hiervoor verantwoordelijk zijn.

Kennis is essentieel! Inzicht helpt bij het doorgronden. Mijn directe omgeving, vrienden, relaties en mijn netwerk zijn een mooie basis om uit te putten. Zoveel verschillende mensen, zoveel gedragingen. Algemene houding, lichaamstaal, wijze van communiceren, intrinsieke motivatie, omgangsvormen en interesses waren een aantal aandachtspunten. Dat leverde al snel interessante informatie op! Het gaat hierbij niet om een oordeel te vellen, maar simpelweg de feitelijke informatie waar te nemen en dat te analyseren. Het gaat in eerste instantie om mijn beeld, dat ik van iemand heb en dat is meestal gekleurd. Het is mijn interpretatie, mijn overtuiging en mijn gevoel. De mate van consistentie in gedrag zorgt voor patronen. Een rode draad typeert het gedrag. Door 1-op-1 communicatie verkrijg je eerste indrukken van een persoon. Het gebruik van bijvoorbeeld communicatie apps laat iets meer los. En het meest interessante is het gebruik van social media. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en natuurlijk mijn eigen zakelijke website. Deze omgevingen bieden mij inzicht in het gedrag van mensen. Hoeveel views, hoeveel kliks en likes, welke berichten, welke (contact)personen, op welke dagen en tijden en via welke zoekmachines. Het geeft mij inzicht in het gedrag van mijn doelgroepen, waardoor ik beter kan afstemmen welke berichten het meest worden bekeken, maar ook wat de beste tijden zijn om iets te plaatsen. Het geeft ook een beeld van mijn vaste publiek. De volgers! Wie bekijkt alles, reageert op alles, maar ook wie heeft aandacht voor alleen specifieke berichten of speciale momenten. Wie bekijkt alleen de feed, blogs en posts en wie swiped door de stories. Het is net marketing! De reclamewereld werkt niet anders. Elke reactie, elk gedrag heeft een achterliggende reden. Het heeft allemaal met beïnvloeding van het menselijk denken te maken!

Voor een nog beter beeld is een persoonlijk gesprek onontbeerlijk. Waarom gedraagt iemand zich zo? Wat zijn de beweegredenen? Wat denkt iemand? Wat voelt iemand nu werkelijk? Welke onzekerheid of overtuiging speelt er een rol? Zelfvertrouwen? Motivatie? Heel veel vragen.

Zover wat en hoe?

Het viel op, dat er een groot verschil is in gedrag tussen de tijd voor corona en de afgelopen weken. Mensen lijken veel meer op zichzelf, gedragen zich egoïstischer, minder open, sneller op de teentjes getrapt, afstandelijker en hebben last van energie lekken. Er is meer aandacht voor wat er niet goed gaat, wat niet kan, wat niet mag, dan voor wat er allemaal wel mogelijk is. De overdaad aan vrije tijd lijkt ineens beklemmend te zijn. De muren komen op ons af en de verveling slaat toe. Stress om de financiële situatie bij menigeen maakt het zeker niet eenvoudiger! De één houdt zich nauwgezet aan de richtlijnen, anderen daarentegen lijken zich nergens iets van aan te trekken. De eigen verantwoordelijkheid nemen, is een ruim begrip. Wijzen naar de Overheid, de verantwoordelijke instanties en naar anderen in de rij is langzamerhand de normaalste zaak van de wereld. Hoezo eigen verantwoordelijkheid? Spanningen lopen op. Intelligente lockdown betekent toch elkaar de ruimte geven en nadenken over wat je doet? Vechtpartijen bij supermarkten, centra van steden op slot, stranden en parken ontruimd, IKEA’s die bijkans op een mierenhoop lijken. Eigen verantwoordelijkheid of schuld van een ander?

Het gedrag, dat wordt vertoond, staat in veel gevallen haaks op wat je denkt en zegt. Tenminste? Het denken mondt uiteindelijk uit in gedrag, dus gedrag is hier niet de aanstichter. Wat denk je dan eigenlijk? Ben je je daar wel bewust van? Of gaat de automatische piloot weer met je aan de haal? Grip hebben op je emoties, wat je voelt, speelt ook een grote rol. De angst, irritatie, frustratie, boosheid, onzekerheid, het verdriet lijken in deze corona tijden de boventoon te voeren. Bang voor de gevolgen van je handelen.

Het is echter niets nieuws. Het is gangbaar gedrag, dat echter nu veel meer de ruimte krijgt. Het krijgt meer aandacht, meer aandacht voor vooral de negatieve kanten. De invloed van bijvoorbeeld de media is daar ook debet aan. Veel wat er niet goed gaat wordt uitvergroot en tig keer herhaald. Hoe meer je je daarop richt, des te meer zullen je gevoelens er door worden beïnvloed. De rust slaat om in rusteloosheid. We worden onrustiger en onrustiger. Het denken wordt er niet positiever op, het gedrag is navenant.

Dat we ons niet goed voelen, niet lekker in ons vel zitten, is vooral een mentale kwestie. Als je je nu inderdaad rusteloos, moe, zwak voelt, kijk dan eens in je bovenkamer. Waar voed je je gedachten nu eigenlijk mee? Vertoon je alleen maar wenselijk gedrag? Volg je klakkeloos de mening van de menigte? En waar laat je je door beïnvloeden?

De wereld om ons heen verandert in rap tempo en veranderingen vragen nu eenmaal om een ander gedrag. Anders denken is vereist. Denk niet in problemen, maar in oplossingen. Denk niet ‘Ja, maar’, maar ‘Ja, en’! Denk niet dat iets lastig is of moeilijk, maar denk in uitdagingen! Gebruik zo min mogelijk onvermogende woorden, maar buig ze om naar neutrale of positieve taal. Dit lijkt eenvoudig, maar je zult het in je systeem moeten inbedden door er constant bewust mee bezig te zijn. Door ook je oude gewoontes en routines aan te pakken, zal je uiteindelijk ook ander gedrag gaan vertonen. Het is net als bij een sport, trainen maakt de meester.

Anders denken betekent ook anders doen!

Het is iets wat ik al jaren doe en eigenlijk altijd heb gedaan! Net even anders! Als ik met mijn houding en gedrag een voorbeeld voor een ander kan zijn, dan zal ik daar alle energie in steken. Als ik de wereld net een heel klein stukje beter en mooier kan maken, dan zal ik dat niet nalaten. Als ik mijn goede gevoel kan delen om anderen blij te maken, dan geef ik meer. En dat doe ik dan ook net even anders dan anders. Creatief en verrassend! Het is een andere manier van denken en doen, waar menigeen aan moet wennen. Het is geen standaard wenselijk gedrag! Ik ben nu eenmaal ik! Gewoon een beetje anders! Het is vaak buiten de comfortzone treden en daar kan niet iedereen even goed mee omgaan. Het is lef tonen om net iets meer van jezelf te laten zien! Het is waar ik mijn energie vandaan haal. De reacties van een ander op mijn houding en gedrag zijn als reflecties in een spiegel. Soms een mooie ervaring, soms onbegrepen en soms een wijze les. Mijn uitgangspunt blijft altijd, zolang de intentie puur, eerlijk en oprecht is, dan hoef je jezelf niets te verwijten.

Alles wat je doet is gedrag. Best simpel eigenlijk! Alles wat ik heb beschreven gaat niet alleen over gedrag, maar is ook gedrag. Het is een uitvloeisel van mijn denken en mijn gevoel, dat wordt beïnvloed door de wereld, door jullie. Dus als je mijn gedrag een keer niet kunt plaatsen, kijk dan eerst eens in je eigen spiegel, want misschien ben jezelf wel de veroorzaker. Natuurlijk geldt dat voor iedereen! Ook voor mij!

Mijn manier van denken, mijn mindset, heeft er in ieder geval voor gezorgd, dat ik de afgelopen weken zonder negatieve stress ben doorgekomen. Ook al waren er best wel wat ups en downs. Ik heb genoten van een nieuwe soort vrijheid. Heb veel kunnen nadenken en nieuwe dingen bedenken. Heb veel energie gestoken in de zaken en mooie mensen, die mij een goed gevoel geven, met als resultaat frisser, fitter en vol energie. En jij?

Wil je weten wat, waarom en hoe ik de dingen doe, zoals ik ze doe? Wat het je kan opleveren? Pak je telefoon en bel of app mij. Een mail sturen mag natuurlijk ook. Contactgegevens vind je op de website: www.renewmc.nl

Tot gauw!

#inspiratie #motivatie #denken #gedachten #emoties #gevoel #mindset #gedrag #selftalk #goedvoelen #verandering #mentaal #krachtvandegedachte #renewinspiration #renewmentalcoaching

Geverifieerd door MonsterInsights