Privacy

Heb je een vraag of wil je graag in contact komen? Stuur me een bericht!

Privacy verklaring

Uw privacy is voor ons een belangrijk onderwerp. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij hier mee omgaan.

RENEW Mental Coaching verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die RENEW mental coaching verwerkt, worden door u verstrekt door middel van
inschrijving/deelname voor/aan een seminar, een lezing, proefles, opleiding, de nieuwsbrief of door het gebruik van het contact formulier. De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de nieuwsbrief, facturatie, om contact op te
nemen of om een vraag te beantwoorden.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

· Bedrijfsnaam

· Voor- en achternaam

· Geboortedatum

· Geslacht

· Adresgegevens

· Telefoonnummer

· E-mailadres

· Bankgegevens

· IP-adres

· Internetbrowser en apparaattype

Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze organisatie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers of leden die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij daarvoor toestemming ontvangen is van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder
dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat
wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een kind jonger dan 16, neemt u dan contact met ons op via info@renewmc.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben?

RENEW Mental Coaching verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

● Een overeenkomst met u aan te kunnen gaan tot het leveren van diensten of goederen (naam, geslacht, adres, e-mailadres).

● Vast te kunnen stellen of u de leeftijd van 16 jaar bereikt hebt.

● Het afhandelen van uw betaling (naam en bankgegevens).

● Verzenden van onze nieuwsbrief, studie materiaal en/of marketing uitingen (e-mailadres en adres).

● U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (naam en telefoonnummer).

● U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (naam, adres, e-mailadres).

● Om goederen en diensten aan u te leveren.

● RENEW Mental Coaching analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

● RENEW Mental Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren?

RENEW Mental Coaching zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen:

RENEW Mental Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven
die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RENEW Mental Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij delen alleen strikt noodzakelijk jouw gegevens met onderstaande dienstverleners:

· WordPress.com > hosting van de website en contact informatie

· Perfect View > online gegevensverwerking

· MailChimp > nieuwsbrief

In kaart brengen websitebezoek

RENEW Mental Coaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. RENEW
Mental Coaching gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden en ze helpen ons om de website goed te laten
werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@renewmc.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is
gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. RENEW Mental
Coaching zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

RENEW Mental Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@renewmc.nl.

Tevens heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder als u van mening bent dat RENEW Mental Coaching niet voldoet aan de privacyregelgeving.

Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

 

Ik beantwoord graag al je vragen. stuur mij een bericht en ik reageer zo spoedig mogelijk.

info@renewmc.nl

06 253 39263

Geverifieerd door MonsterInsights