Autonomie is de zelfbeschikking van het individu of van een natie zonder overheersing door een andere entiteit. Wanneer je autonoom bent, handel je onafhankelijk van wat anderen van je vinden. Je doet de dingen vanuit een innerlijke drijfveer.

Autonomie betekent ook vrijheid van handelen. Autonomie is anders dan onafhankelijkheid. Autonomie betekent handelen naar eigen keuze en kan dus ook betekenen dat je autonoom bent en ondertussen afhankelijk van elkaar bent. Autonomie zorgt voor een hoger conceptueel begrip, hogere cijfers, verhoogde vasthoudendheid op school en tijdens sport, hogere productiviteit, minder burnout en een hoger geluksniveau.

Autonomie heeft invloed op je intrinsieke motivatie, want de intrinsieke motivatie van mensen neemt toe wanneer hun autonomie wordt vergroot. Mensen die intrinsiek worden gemotiveerd, zijn fijner om mee samen te werken. Wanneer je de autonomie van mensen bevordert, neemt hun gevoel van zingeving toe en voelen ze zich gelukkiger.

We bekijken de autonomie van medewerkers op vier vlakken, ook wel de 4T’s genoemd: Taak, Tijd, Techniek en Team

Wil je meer weten over de pijler autonomie? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met me op voor meer informatie!

Download hieronder de Werkgeluk flyer!