Zingeving

Wie ben ik? Wat doe ik? Wat wil ik? En wat betekent dat voor mij in termen van succes en geluk?

Mensen werken extra hard voor een doel buiten zichzelf. Mensen die intrinsiek gemotiveerd worden, leggen evenveel nadruk op winst als op doelen buiten zichzelf.

Werknemers invloed geven over wat ze kunnen bijdragen aan de samenleving, zorgt voor een verhoogde motivatie om te werken. Vrijgevigheid en bereid zijn te delen maakt mensen gelukkig. Gelukkige mensen doen dingen op hun werk die verder gaan dan hun taakomschrijving (bijvoorbeeld een collega helpen ondanks hoge werkdruk). Een bijdrage leveren aan het grotere geheel kan een welkome afwisseling zijn van je eigen sores en gepieker, omdat je je aandacht op iets anders richt.

Zingeving gaat over het uitstippelen van je eigen reis met als doel de werkbestemming te vinden waar je gelukkig van wordt. Dit doe je door te onderzoeken waar je talenten liggen en waar je elke dag je bed voor uitkomt. Zelfkennis en zelfinzicht zijn een essentiële eerste stap.


Autonomie

Autonomie is de zelfbeschikking van het individu of van een natie zonder overheersing door een andere entiteit. Wanneer je autonoom bent, handel je onafhankelijk van wat anderen van je vinden. Je doet de dingen vanuit een innerlijke drijfveer.

Autonomie betekent ook vrijheid van handelen. Autonomie is anders dan onafhankelijkheid. Autonomie betekent handelen naar eigen keuze en kan dus ook betekenen dat je autonoom bent en ondertussen afhankelijk van elkaar bent. Autonomie zorgt voor een hoger conceptueel begrip, hogere cijfers, verhoogde vasthoudendheid op school en tijdens sport, hogere productiviteit, minder burnout en een hoger geluksniveau.

Autonomie heeft invloed op je intrinsieke motivatie, want de intrinsieke motivatie van mensen neemt toe wanneer hun autonomie wordt vergroot. Mensen die intrinsiek worden gemotiveerd, zijn fijner om mee samen te werken. Wanneer je de autonomie van mensen bevordert, neemt hun gevoel van zingeving toe en voelen ze zich gelukkiger.

We bekijken de autonomie van medewerkers op vier vlakken, ook wel de 4T’s genoemd: Taak, Tijd, Techniek en Team


Persoonlijke groei

Persoonlijke groei gaat over het ontwikkelen van je eigen strategie rond het merk “ik”.

Wat is het belang van je persoonlijke uitstraling? En hoe optimaliseer je je eigen “ik”? Hoe kom je in een staat van flow, waarbij je je sterk en efficiënt voelt? Op je toppen van je kunnen en waar de geluk ervaring hoog is.

De flow-ervaring is van toepassing op het geluk van mensen op de werkvloer. Mensen geven aan dat ze zich in flow sterk en efficiënt voelen, op de top van hun kunnen, alert, de situatie meesteren zich totaal onbewust van zichzelf. Wat ze doen, doen ze zuiver om het doen. Werkomgevingen die flow vriendelijk zijn, helpen mensen om te streven naar persoonlijke ontwikkeling, waardoor hun productiviteit en voldoening toenemen. Flow ontstaat onder bepaalde omstandigheden, namelijk wanneer iemand iets wil bereiken wat moeilijk is (maar niet te moeilijk of te gemakkelijk), de moeite waard is, onmiddellijke feedback geeft, volledig geconcentreerd is in het moment en verlies van het bewustzijn van het zelf.

De optimale ervaring is dus iets dat wij doen gebeuren.


Vitaliteit

Vitaliteit is het samenspel tussen je energie, motivatie en veerkracht en hoe je deze in het dagelijkse leven met elkaar verbindt.

Het is ook het vermogen om jezelf fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel te ontwikkelen. Vitaliteit heeft betrekking op zowel je mentale als fysieke systeem. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Om in het dagelijkse leven, zowel privé als zakelijk, succesvol en gelukkig te zijn, is een goede balans tussen al deze aspecten onontbeerlijk. Vitaliteit betekent letterlijk levendigheid. Een ander veelgebruikt woord voor vitaliteit is levenskracht. Het gaat bij vitaliteit om een combinatie tussen lichaam en geest: leven vanuit passie, enthousiasme en motivatie en de lichamelijke mogelijkheden hebben om dit te doen.

Een vitaal mens kan fysiek en mentaal meer hebben, heeft emotionele veerkracht en ervaart zingeving en voldoening. Hoe een bedrijf presteert, is afhankelijk van de mensen in de organisatie. Om goed te presteren, is het noodzakelijk dat medewerkers vitaal zijn. Het managen van de vitaliteit binnen een organisatie is derhalve essentieel.


Relaties

Verbinding met andere mensen en collega’s is een belangrijke voorwaarde voor werkgeluk.

Positieve relaties, op en buiten het werk, worden gekenmerkt door emotionele draagkracht, veerkracht en openheid.

Als men bereid is een ander te helpen (indien nodig), er sprake is van een open en eerlijke communicatie en de onderlinge relatie kan een stootje verdragen, dan voelen medewerkers zich veelal vitaler en meer gewaardeerd. Positieve relaties hebben niet alleen een goede invloed op de lichamelijke gezondheid, maar hebben ook een belangrijk effect op de prestaties binnen organisaties.

Focus op de sterke punten. Doe bijvoorbeeld elke dag iets positiefs voor een ander. Toon persoonlijke interesse in je collega’s. Vertel elkaar waar de ander sterk in is (feedbackward). Bespreek hoe je elkaars kwaliteiten nog beter kunt benutten (feedforward).

Zorg voor plezier en verbinding. En bedenk acties waar anderen enthousiast van worden en energie van krijgen. Wees innovatief, verrassend en spannend. Het zorgt ervoor dat de relaties op en buiten het werk gezond blijven.

Heb ik je interesse gewekt?

Wat betekenen de pijlers nu voor jou persoonlijk? En wat betekenen deze voor je organisatie? Ik spreek graag een keer met je af om de antwoorden te vinden.

Kennismaken?

Laten we afspreken!

Werkgeluk Café - InformatiebijeenkomstPlezier en geluk op de werkvloer

Hoe kun je de betrokkenheid van de medewerkers binnen je organisatie en hun werkgeluk vergroten? 

Het Werkgeluk Café is de uitgelezen plek om te sparren over geluk, plezier en mentale weerbaarheid op de werkvloer. Kom vrijblijvend naar één van de gratis informatiebijeenkomsten! 

Data: zie agenda voor beschikbare data. Aanmelden is verplicht!

Mag ik je verwelkomen? Meld je dan nu aan!