JE CARRIÈRE EN LEVENSGELUK IN BALANS

WERKGELUK

Het recept van WerkGeluk

Doe wat je echt graag wilt en je zult geen dag in je leven meer werken

Bij werkgeluk gaat het om het hebben van positieve emoties en plezier op het werk, om de voldoening van het groeien en het benutten van het eigen talent en het kunnen bijdragen aan een hoger doel

De essentie van werkgeluk

De drie universele psychologische behoeften en de vijf pijlers

De Nederlandse economie is de laatste decennia veranderd in een diensteneconomie. Het werk dat we doen is steeds creatiever en minder routinematig geworden en juist hierdoor is het werkgeluk ook toegenomen. Routinematig werk komt steeds minder voor in het Westerse landen. Belonen en straffen werkt goed voor routinematig werk, maar juist niet voor artistiek, empathisch en niet-routinematig werk. Belonen en straffen gaat ervan uit dat werk van nature niet plezierig is. Routinematig werk vergt aansturing, terwijl niet-routinematig werk een zelfstandige werkhouding vergt.

Hoe motiveer je mensen? Hoe vergroot je werkgeluk?

Belonen en straffen werkt het beste bij gemakkelijk en routinematig werk. Op creatief, empathisch en niet-routinematig werk hebben beloningen en straffen vaak zelfs een negatief effect op onder andere de productiviteit. Bij dit soort werk kan het beste de intrinsieke motivatie van mensen worden gestimuleerd. Intrinsieke motivatie van mensen wordt bepaald door: autonomie, persoonlijke ontwikkeling en zingeving. Wanneer deze facetten van een baan optimaal zijn, dan is de werknemer optimaal gemotiveerd. Deze facetten zijn gestoeld op de Self-Determination Theory. Volgens deze theorie bestaan er drie universele psychologisch aangeboren behoeften: autonomie, competentie en verbondenheid. Wanneer aan deze behoeften gehoor is gegeven, dan zijn mensen gemotiveerd, productief en gelukkig. Op basis hiervan zijn de vijf pijlers van werkgeluk gebaseerd!

Whitepaper

Brochures

Ebook

y

Nieuwsbrief

Is streven naar werkgeluk wel het juiste

De vijf pijlers geven je de handvatten, het inzicht en de vaardigheden om te werken aan de zaken die je gelukkig maken op de werkvloer

Autonomie

Autonomie is de zelfbeschikking van het individu of van een natie zonder overheersing door een andere entiteit. Wanneer je autonoom bent, handel je onafhankelijk van wat anderen van je vinden. Je doet de dingen vanuit een innerlijke drijfveer.

Autonomie betekent ook vrijheid van handelen. Autonomie is anders dan onafhankelijkheid. Autonomie betekent handelen naar eigen keuze en kan dus ook betekenen dat je autonoom bent en ondertussen afhankelijk van elkaar bent. Autonomie zorgt voor een hoger conceptueel begrip, hogere cijfers, verhoogde vasthoudendheid op school en tijdens sport, hogere productiviteit, minder burnout en een hoger geluksniveau.

Autonomie heeft invloed op je intrinsieke motivatie, want de intrinsieke motivatie van mensen neemt toe wanneer hun autonomie wordt vergroot. Mensen die intrinsiek worden gemotiveerd, zijn fijner om mee samen te werken. Wanneer je de autonomie van mensen bevordert, neemt hun gevoel van zingeving toe en voelen ze zich gelukkiger.

We bekijken de autonomie van medewerkers op vier vlakken, ook wel de 4T’s genoemd: Taak, Tijd, Techniek en Team

Zingeving

Wie ben ik? Wat doe ik? Wat wil ik? En wat betekent dat voor mij in termen van succes en geluk?

Mensen werken extra hard voor een doel buiten zichzelf. Mensen die intrinsiek gemotiveerd worden, leggen evenveel nadruk op winst als op doelen buiten zichzelf.

Werknemers invloed geven over wat ze kunnen bijdragen aan de samenleving, zorgt voor een verhoogde motivatie om te werken. Vrijgevigheid en bereid zijn te delen maakt mensen gelukkig. Gelukkige mensen doen dingen op hun werk die verder gaan dan hun taakomschrijving (bijvoorbeeld een collega helpen ondanks hoge werkdruk). Een bijdrage leveren aan het grotere geheel kan een welkome afwisseling zijn van je eigen sores en gepieker, omdat je je aandacht op iets anders richt.

Zingeving gaat over het uitstippelen van je eigen reis met als doel de werkbestemming te vinden waar je gelukkig van wordt. Dit doe je door te onderzoeken waar je talenten liggen en waar je elke dag je bed voor uitkomt. Zelfkennis en zelfinzicht zijn een essentiële eerste stap.

Persoonlijke Groei

Persoonlijke groei gaat over het ontwikkelen van je eigen strategie rond het merk “ik”.

Wat is het belang van je persoonlijke uitstraling? En hoe optimaliseer je je eigen “ik”? Hoe kom je in een staat van flow, waarbij je je sterk en efficiënt voelt? Op je toppen van je kunnen en waar de geluk ervaring hoog is.

De flow-ervaring is van toepassing op het geluk van mensen op de werkvloer. Mensen geven aan dat ze zich in flow sterk en efficiënt voelen, op de top van hun kunnen, alert, de situatie meesteren zich totaal onbewust van zichzelf. Wat ze doen, doen ze zuiver om het doen. Werkomgevingen die flow vriendelijk zijn, helpen mensen om te streven naar persoonlijke ontwikkeling, waardoor hun productiviteit en voldoening toenemen. Flow ontstaat onder bepaalde omstandigheden, namelijk wanneer iemand iets wil bereiken wat moeilijk is (maar niet te moeilijk of te gemakkelijk), de moeite waard is, onmiddellijke feedback geeft, volledig geconcentreerd is in het moment en verlies van het bewustzijn van het zelf.

De optimale ervaring is dus iets dat wij doen gebeuren.

Vitaliteit

Vitaliteit is het samenspel tussen je energie, motivatie en veerkracht en hoe je deze in het dagelijkse leven met elkaar verbindt.

Het is ook het vermogen om jezelf fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel te ontwikkelen. Vitaliteit heeft betrekking op zowel je mentale als fysieke systeem. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Om in het dagelijkse leven, zowel privé als zakelijk, succesvol en gelukkig te zijn, is een goede balans tussen al deze aspecten onontbeerlijk. Vitaliteit betekent letterlijk levendigheid. Een ander veelgebruikt woord voor vitaliteit

is levenskracht. Het gaat bij vitaliteit om een combinatie tussen lichaam en geest: leven vanuit passie, enthousiasme en motivatie en de lichamelijke mogelijkheden hebben om dit te doen.

Een vitaal mens kan fysiek en mentaal meer hebben, heeft emotionele veerkracht en ervaart zingeving en voldoening. Hoe een bedrijf presteert, is afhankelijk van de mensen in de organisatie. Om goed te presteren, is het noodzakelijk
dat medewerkers vitaal zijn. Het managen van de vitaliteit binnen een organisatie is derhalve essentieel.

Relaties

Verbinding met andere mensen en collega’s is een belangrijke voorwaarde voor werkgeluk.

Positieve relaties, op en buiten het werk, worden gekenmerkt door emotionele draagkracht, veerkracht en openheid.

Als men bereid is een ander te helpen (indien nodig), er sprake is van een open en eerlijke communicatie en de onderlinge relatie kan een stootje verdragen, dan voelen medewerkers zich veelal vitaler en meer gewaardeerd. Positieve relaties hebben niet alleen een goede invloed op de lichamelijke gezondheid, maar hebben ook een belangrijk effect op de prestaties binnen organisaties.

Focus op de sterke punten. Doe bijvoorbeeld elke dag iets positiefs voor een ander. Toon persoonlijke interesse in je collega’s. Vertel elkaar waar de ander sterk in is (feedbackward). Bespreek hoe je elkaars kwaliteiten nog beter kunt benutten (feedforward).

Zorg voor plezier en verbinding. En bedenk acties waar anderen enthousiast van worden en energie van krijgen. Wees innovatief, verrassend en spannend. Het zorgt ervoor dat de relaties op en buiten het werk gezond blijven.

Vul je leven met zinvol en uitdagend werk(geluk)

Wat betekend het?

Werkgeluk is meer dan alleen plezier hebben in het werk wat je doet. Werkgeluk hebben is het hebben van werk waar je voldoening uithaalt, waarbij je geprikkeld wordt, waar je enthousiast van wordt en door wordt gemotiveerd. Het is een manier van werken en deels heb je dit geluk zelf in de hand.

Wat is het recept voor werkgeluk?

Investeren in de individuele medewerker, het team of de gehele organisatie levert aantoonbaar positieve resultaten op. Medewerkers gaan beter presteren en voelen zich beter in hun vel. Het draagt bij aan de motivatie, betrokkenheid
en bevlogenheid, wat zich vertaald in een gezondere en prettiger werkomgeving.

Waar is het van afhankelijk?

Werkgeluk is afhankelijk van vijf belangrijke aspecten:

 • Betekenisvol werk
 • Ondersteunend management
 • Motiverende werkomgeving
 • Ruimte voor persoonlijke groei
 • Inspirerend leiderschap

Wat levert werkgeluk op?

Meer werkgeluk leidt tot minder verzuim, minder stress, een hogere kwaliteit van dienstverlening en klant tevredenheid. De werknemer-ervaring van geluk heeft positieve gevolgen voor zowel de medewerkers als de organisatie. De openheid voor nieuwe ervaringen en creativiteit neemt toe. Wanneer medewerkers meer werkgeluk ervaren, zullen zij creatiever zijn, efficiënter kunnen werken en in staat zijn om grote inspanning te leveren. Meer geluk op werk zorgt voor betere prestaties.

WerkGeluk en de werkvloer

Wanneer medewerkers in organisaties weinig betrokken zijn, komen zaken als productiviteit, flexibiliteit en creativiteit onder druk te staan. Onderzoek toont aan dat gemiddeld 25% van de werkende Nederlanders één of meerdere slechte dagen per week ervaart, die werk gerelateerd zijn. Meer werkgeluk leidt tot minder verzuim, minder stress, een hogere kwaliteit van dienstverlening en klant tevredenheid. 

WERKGELUK

De opleiding is in het bijzonder geschikt voor professionals werkzaam binnen het HR-vakgebied, managers, leidinggevende en ondernemers.

GEWOON DOEN OP DE WERKVLOER

Dit programma richt zich op medewerkers van bedrijven en organisaties die zich willen focussen op hun eigen werkgeluk en de kennis over gelukkig werken willen vergroten en dit ook in de praktijk zelf willen toepassen.

De Programma's

Hoe vergroot je het werkplezier

Waar mensen met elkaar werken zullen op den duur ook situaties ontstaan waar de communicatie niet lekker verloopt of waar niet iedere medewerker even gemotiveerd is. Wanneer medewerkers weinig betrokken zijn in een organisatie komen zaken als productiviteit, flexibiliteit en creativiteit onder druk te staan.

 

Onderzoek toont aan dat gemiddeld 25% van de werkende Nederlanders één of meerdere slechte dagen per week ervaart die werk gerelateerd zijn. Werkgeluk leidt tot minder verzuim, minder stress, hogere kwaliteit van dienstverlening en klanttevredenheid. Betrokken en gemotiveerde medewerkers zijn niet alleen een verademing voor de sfeer en communicatie in een team, maar hebben ook een positieve invloed op de algemene productiviteit en de resultaten van een onderneming.

Neem contact op voor vrijblijvend advies

Telefoon      06 253 39 263

Email           info@renewmc.nl

WerkGeluk

Hoe kun je de betrokkenheid van de medewerkers binnen je organisatie en hun werkgeluk vergroten? Dit programma is ontwikkelt speciaal voor teams en afdelingen van bedrijven en organisaties. Met behulp van dit programma kijken we samen naar jouw organisatie en geven we je praktische tools om je team binnen een korte tijd hun werkgeluk te laten vergroten.

Inhoud

Dit programma richt zich op managers, leidinggevenden en medewerkers van bedrijven en organisaties die zich willen focussen op het gebied van werkgeluk, hun kennis over gelukkig werken willen vergroten en dit ook in de praktijk willen toepassen. Afhankelijk van de vraag wordt de verdere inhoud van de training bepaald, de basis is echter terug te brengen naar de volgende punten:

Medewerkers leren hoe ze zelf hun werkgeluk kunnen vergroten. Hoe kun je dit als organisatie faciliteren en meetbaar maken? Wat houdt gelukkig leidinggeven in en hoe pas je dit toe? Succesvol veranderingen teweegbrengen om een gelukkige(r) organisatie te worden

Doelgroep

Deze opleiding is in het bijzonder geschikt voor professionals werkzaam binnen het HR-vakgebied, managers, leidinggevenden en ondernemers om werkgeluk te implementeren binnen je organisatie.

Het werkgeluk programma is er voor veel verschillende soorten bedrijven en in vrijwel elke branche, waar verschillende teams of afdelingen met elkaar moeten samenwerken. Een bedrijfscoaching traject kan altijd worden georganiseerd.

Neem contact op voor vrijblijvend advies

Telefoon      06 253 39 263

Email           info@renewmc.nl

Gewoon Doen op de werkvloer

Een groot deel van onze tijd brengen we door op het werk. Hoe zou het zijn om op het werk een geweldige tijd te hebben? Uit onderzoek blijkt dat je wel 40 tot 50% van je eigen geluk zelf actief positief kunt beïnvloeden! Hoe kun je jouw werkplezier en werkgeluk zo optimaal mogelijk maken?

Dit nieuwe programma ontwikkelt op basis van de GEWOON DOEN methodiek, speciaal voor werknemers in bedrijven en organisaties. Met dit nieuwe programma GEWOON DOEN op de werkvloer leer je hoe je zelf je eigen werkgeluk kunt vergroten.

Inhoud

Hoe ziet jouw invulling van het leven eruit? Wat, hoe en waarom doe je de dingen, zoals jij ze doet? Hoe onafhankelijk ben je? Blijf je jezelf ontwikkelen? Wil je elke dag beter worden en leren van alle ervaringen en nieuwe uitdagingen?
Werk je elke dag aan je mentale en fysieke gezondheid om je beter te voelen dan goed? Staat meer energie, meer balans en meer fitheid boven aan je agenda?

Doelgroep

Dit programma richt zich op medewerkers van bedrijven en organisaties die zich willen focussen op hun eigen werkgeluk en de kennis over gelukkig werken willen vergroten en dit ook in de praktijk zelf willen toepassen.

Neem contact op voor vrijblijvend advies

Telefoon      06 253 39 263

Email           info@renewmc.nl

Ondernemerscoaching

Je organisatie of bedrijf staat. Je hebt hard gewerkt, bent zakelijk succesvol, maar als je eerlijk bent ben je niet tevreden. Te weinig winst, te weinig tijd en je bent vooral moe. Je voelt je niet echt vrij. Dat vertaald zich in negatieve zin naar de werkvloer, je privé- en sociale leven.

Stress en teveel uren hebben impact op je welbevinden en gezondheid. En op je omgeving.

Onder de streep wil je meer overhouden. Meer geld, maar vooral meer vrije tijd, plezier, voldoening en fun. En een betere gezondheid.

Wat gaan we doen

Wij gaan een aantal maanden lekker aan het werk. Na een eerste gesprek gaan we je focus punten in kaart brengen. We spreken elkaar regelmatig, waarbij de locatie afwisselend binnen en buiten zal zijn, maar zeker niet binnen je eigen werkomgeving of kantoor. We bespreken wat nodig is. Je krijgt mijn volledige commitment en 1-op-1 aandacht.

Met focus, structuur en een heldere werkwijze werken we aan je persoonlijke groei en succesfactoren. Het werken aan het inzicht in jezelf, je mentale weerbaarheid en veerkracht staat voorop.

Het is een proces. Voor nu en in de toekomst. Ik ben er altijd voor je. Onbeperkte persoonlijke aandacht. Als jij wilt, ben ik er ook voor jouw team.

Aandachtspunten

 • Zelfinzicht en reflectie
 • Zelfbeeld
 • Succesfactoren
 • Persoonlijke Groei (Groei mindset)
 • Zingeving
 • Autonomie
 • Verbinding (relaties)
 • Vitaliteit (fysiek/mentaal)
 • Zelfbewust leiderschap
 • Aandacht en afleiding
 • Visualiseren en focus
 • Moed en angst
 • Flow en plezier
 • Rust en herstel

Lezing . Seminar . Workshop

proeverij

GEWOON DOEN LEZING

Gewoon Doen. De methode die het beste in jezelf naar boven haalt. Anders leren denken, oplossingsgericht, eerlijk zijn tegen jezelf en denken met gezond verstand.

WERKGELUK CAFÉ

Bij werkgeluk gaat het om het hebben van positieve emoties en plezier op het werk, om de voldoening van het groeien en het benutten van het eigen talent en het kunnen bijdragen aan een hoger doel.

Betrokken en bevlogen

Persoonlijk en snel contact

Direct en duidelijke communicatie

Professioneel denken en handelen

Op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen? Sluit je dan aan bij RENEW en ontvang nieuwsbrieven, updates en meer...

Nov 23

Volgende Nieuwsbrief

Dec 23

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuws

Geen blog, nieuwsbrief, aanbieding of nieuwe ontwikkeling meer missen? Maak stappen en leer jezelf begeleiden door de inspirerende kennis en feitjes van RENEW te ontvangen.

RENEW

Persoonlijke Groei & Mindset Coaching

7441 HV, van Speykstraat 10 Nijverdal

info@renewmc.nl

(+31) 6 253 39 263

Ontdek

Opleidingen

Whitepapers

Ebook

Lezingen

Nieuws & Blogs

Algemeen

Voorwaarden & Condities

Disclaimer

Privacyverklaring (EU)

Cookiebeleid (EU)

Imprint

En meer

Over

Bootcamp

Wandelcoaching

Geverifieerd door MonsterInsights