thinking-outside-the-box

 

“Als we doen wat we altijd hebben gedaan, krijgen we wat we altijd hebben gekregen”

Wie kent ze niet? Containerbegrippen, zoals “thinking outside the box”, “comfortzone”, “brainstormen”, enzovoort.Vooral de eerste twee worden veelvuldig gebruikt in veranderingsprocessen, maar waarom? Wat bedoelen we ermee?

Wikipedia zegt het volgende over thinking outside the box:

Buiten het kader denken is een modewoord in managementkringen. De Engelse term betekent het buiten de doos-denken, waarbij met de doos het bestaande denkkader van een organisatie wordt bedoeld. Binnen organisaties dreigt het gevaar van groepsdenken, waarbij een groep van op zich zeer bekwame personen zodanig wordt beïnvloed door groepsprocessen, dat de kwaliteit van groepsbesluiten vermindert. Om hardnekkige problemen te boven te komen, moet men soms buiten de bestaande denkkaders kunnen treden. Dit wordt bereikt door creatieve technieken zoals brainstormen te gebruiken.

Ok! Denkkaders, groepsdenken, groepsprocessen, problemen, creatief, breindenken!

En over de comfortzone zegt Wikipedia het volgende:

De comfort zone is een psychologische toestand waarin een persoon zich vertrouwd voelt, op zijn gemak is, in controle is, en een laag angstniveau heeft. Een persoon in deze toestand, maakt gebruik van een beperkte aantal gedragingen om tot een stabiel niveau van prestaties te komen, meestal zonder enige risico’s te nemen.

Ok! Psychologische toestand, controle, angst, gedrag, stabiel, risico’s.

Groep versus individu, problemen versus controle, creatief versus stabiel, en denken versus gedrag worden allemaal beïnvloed door onze emoties.

Het gebruik van bovengenoemde termen heeft mij als mental coach aan het denken gezet, want in veel gevallen heeft het betrekking op iemand anders. Anderen moeten veranderen, ze moeten buiten hun comfortzone treden om betere resultaten te krijgen. Je moet buiten de gestelde kaders durven te bewegen, de vaste patronen loslaten en niet in problemen denken. Jezelf ontwikkelen is een must!

Moeten?! Waarom en hoe gaat dat veranderen dan?

Het Brein een vierkante doos

Ons denken beweegt zich binnen een magisch en een onmetelijk grote wereld, die is opgebouwd uit ongeveer 84 miljard hersencellen met een ongelofelijk groot aantal verbindingen. Ruim 70.000 gedachten bepalen elk etmaal ons functioneren. Alle prikkels vormen gedachten, gedachten vormen een gevoel, gevoel wordt gedrag en het gedrag beïnvloedt ons algehele functioneren. Dit alles vindt plaats in ons onderbewustzijn, onbewustzijn en bewustzijn. Een uniek systeem.

Anderhalve kilo hersenmassa is verantwoordelijk voor ons dagelijkse functioneren en ons welbevinden. Ons brein legt constant nieuwe verbindingen aan en delen van onze hersenen zijn zelfs in staat om functies van andere delen over te nemen. De medische wetenschap ontdekt dagelijks nieuwe mogelijkheden. Waar is deze geweldige massa toe in staat?

Het bewustzijn speelt een belangrijke factor bij ons dagelijks functioneren. Hebben wij werkelijk controle over ons systeem of laten we het stuur over aan een ander? De psychologie leert ons, dat onze hersenen de neiging hebben om het negatieve te prefereren. Met welke prikkels voedt jij je brein dagelijks? Positief of negatief? Bewust omgaan met je onderbewustzijn en je onbewustzijn, kan dat? Jazeker! Groeien naar zelfbewustzijn en uiteindelijk naar bovenbewustzijn zijn verdere stappen in persoonlijke groei.

Ons brein is zeker geen vierkante doos en de grenzen vervagen bij de wetenschap, dat ons brein ongekende mogelijkheden heeft. Echter worden veel van deze mogelijkheden en de onmetelijke capaciteit niet gebruikt.

The Box

Natuurlijk bedoelen we met de box (in organisaties) niet het individuele brein, maar een groep mensen. Deze groep wordt gevraagd buiten gestelde kaders te denken. Binnen organisaties worden er door het management vaak brainstormsessies georganiseerd, om creatieve processen in gang te zetten. Kaders vastgesteld door dit zelfde management, dienen vaak als uitgangspunt. Als we nu eens kijken naar de persoonlijke kaders van de individuele teamleden en de leden van het management, rijst de vraag: waar liggen de individuele grenzen? Kent het individu zijn eigen grenzen en hoe deze te verleggen? En kennen wij de grenzen van de ander? En beperken de gestelde kaders niet de spontane individuele creativiteit?

Elk individueel brein is uniek en door de jaren gevuld met kennis en ervaringen. Afhankelijk van wat je als baby meekrijgt van je directe omgeving (ouders, opa en oma, enz.), je jeugdjaren, je opleiding, je sociale omgeving en allerlei andere externe invloeden, worden grenzen voor een groot deel bepaalt door de wijze, waarop je hebt leren omgaan met al deze informatie. Een hele belangrijke factor in deze is de emotie. Onze emoties en hoe we hiermee omgaan, bepalen namelijk of en hoever we onze grenzen durven te verleggen. Angst is een basisemotie, die hierin een belangrijke rol speelt.

Het unieke aan ons mensen is, dat we heel snel geneigd zijn in hokjes (kaders) te denken. We plaatsen anderen vaak in een hokje. Waarom doen we het eigenlijk? Wat willen we ermee bereiken? Waarom laten we het toe, dat anderen ons in hokjes plaatsen? Wat willen we zelf? En bevindt zich in deze box onze comfortzone? Voelen we ons prettig en gelukkig binnen deze grenzen? Is daar wat mis mee? Wat heeft de emotie angst er mee te maken?

Kun jij deze vragen allemaal beantwoorden?

 Anders denken

Veranderen en grenzen verleggen vereist anders denken. Dit anders denken kent echter geen grenzen of kaders, maar behoeft een andere manier van leven. Denken in vermogende taal, leven in het centrum en in het nu, stellen van dagelijkse doelen, doorbreken van gewoontes en patronen zijn wegen, die leiden voorbij bestaande grenzen.

Mooi gesproken, maar hoe?

Stel jezelf eerst de volgende vragen:

  • Wie wil ik zijn?
  • Wat is mijn passie?
  • Durf ik te dromen?
  • Wat maakt mij gelukkig?
  • Wat wil ik bereiken?
  • Hoe wil ik oud worden?
  • … en hoe wil ik terug kijken op mijn leven als ik 80 jaar ben?

Elk individu is een uniek persoon, met unieke talenten en een persoon die er zijn mag. Anders denken begint met het accepteren van het feit, dat je bijzonder bent. Kijk in de spiegel en zeg elke ochtend tegen jezelf, dat je een uniek persoon bent en dat je er er geweldig uit ziet. Gebruik je unieke talenten om te worden wie jij wilt zijn.

Alles draait om passie! Als je iets met passie doet, dan kost het je geen moeite. Het geeft je juist energie om je talenten ten volle te benutten, waarbij jezelf ontwikkelen vanzelfsprekend is. Je gaat vanzelf je grenzen verleggen. Durf te dromen over je toekomst.

Door bovenstaande stappen te doorlopen en eerlijk de vragen voor jezelf te beantwoorden, zet je de eerste stappen in anders denken.

Anders denken vraagt ook om een andere kijk op het gebruik van taal en de betekenis, die wij toekennen aan de woorden. Comfortzone is een mooi voorbeeld. Volgens Wikipedia is het een geestestoestand, waarin geen risico’s worden genomen en waar men beperkt gedrag vertoond. Niet echt positief! Stel, dat ik mijn unieke talenten kan benutten, mijn passie kan volgen, gewenste prestaties kan leveren en daarbij voel ik mij op mijn gemak en ik zit in mijn comfortzone. Wat is er dan mis met een comfortzone? Wie bepaalt de grenzen van een comfortzone?

Niet alleen ons denken beïnvloedt ons welbevinden, maar ook de woordkeuze. Alles wat we tegen een ander zeggen, zeggen we namelijk ook tegen onszelf. Dus het gebruik van woorden met een positieve of negatieve lading heeft ook direct effect op ons eigen mentale en fysieke systeem.

Hoe vul jij je onderbewustzijn?

Inside of outside the box

Dit is wel gaaf! Als we de individuele talenten ontwikkelen en gebruiken, dan is het dus mogelijk dat grenzen vervagen. Het maakt niet uit welke afmeting “the box” heeft of hoe weerbarstig zijn grenzen zijn, want het individu laat zich niet tegenhouden in het volgen van zijn passie en het behalen van gestelde doelen. Of laat jij je wel tegenhouden?

We leven te veel in een bedachte en niet in de werkelijke wereld! We denken te veel voor de ander, terwijl we niet eens grip hebben op ons eigen denken.

Willen we succes? Willen we geluk? Maakt succesvol zijn gelukkig? Of draagt je gelukkig voelen bij aan succes? Het is maar net hoe je een situatie benadert. Dus anders denken, oplossingsgericht, met gezond verstand en eerlijk zijn tegen jezelf.

Denken alleen is niet de oplossing, je zult het ook moeten doen. Leren omgaan met je emoties, bepalen van je succesfactoren, stellen van doelen, focussen op je innercircle, groeien in bewustzijn zijn enkele belangrijke facetten, die uiteindelijk leiden tot meer flow in je leven. Wees je ervan bewust, dat dit alles een proces is, dat elke dag weer een positieve mindset vereist. Of je nu binnen of buiten de kaders beweegt, in of uit je comfortzone bent, alles valt of staat met hoe jij ermee omgaat.

En nu…..

“Als we doen wat we altijd hebben gedaan, krijgen we wat we altijd hebben gekregen”

Wat ga jij vandaag anders doen?

Brainstormsessies organiseren, out (outside?) of the box denken, je comfortzone verlaten of start je de dag eens met in de spiegel te kijken en tegen jezelf te zeggen:

Hey topper, wat zie jij er geweldig uit vandaag. Ik heb er zin in en ik ga er een fantastische dag van maken! Ik voel me super, ik voel me geweldig, ik voel me heerlijk!!!

Of

Bah, ik heb geen zin vandaag. Het is koud en guur buiten, en moet je die kop vol met rimpels eens zien! En die wallen onder mijn ogen…..!

De keuze is aan jouw. Welke chemische processen start jij op? De positieve of de negatieve? Hoe wil jij je voelen en wat wil je bereiken? Succes is een keuze! Je buitengewoon goed voelen is ook een keuze, alleen welke weg kies jij?

Lees je nu deze laatste zin? Heb je alle vragen in alle eerlijkheid beantwoord? Geweldig, je hebt nu de eerste stappen gezet in “Anders denken”.

Veel plezier en geniet van deze mooie weg!!!

Geverifieerd door MonsterInsights