WERKGELUK
WerkgelukMentale weerbaarheid op de werkvloer


Hoe kun je de betrokkenheid van de medewerkers binnen je organisatie en hun werkplezier vergroten?

Wanneer medewerkers in organisaties weinig betrokken zijn, komen zaken als productiviteit, flexibiliteit en creativiteit onder druk te staan. Onderzoek toont aan dat gemiddeld 25% van de werkende Nederlanders één of meerdere slechte
dagen per week ervaart, die werk gerelateerd zijn. Meer werkgeluk leidt tot minder verzuim, minder stress, een hogere kwaliteit van dienstverlening en klant tevredenheid. Met deze nieuwe programma’s leren je individuele medewerkers
en leidinggevende, hoe ze zelf hun eigen werkgeluk kunnen vergroten, hoe je dit als organisatie kunt faciliteren, hoe je dit meetbaar maakt, wat gelukkig leidinggeven inhoudt en hoe je dit toepast en hoe je succesvol veranderingen
teweegbrengt om een gelukkige(r) organisatie te worden.
Het effect van werkgelukInvesteren in de individuele medewerker, het team of de gehele organisatie levert aantoonbaar positieve resultaten op. Medewerkers gaan beter presteren en voelen zich beter in hun vel. Het draagt bij aan de motivatie, betrokkenheid
en bevlogenheid, wat zich vertaald in een gezondere en prettiger werkomgeving. Verdere voordelen: 

 • vergroten van de mentale weerbaarheid
 • persoonlijk leiderschap op een hoger plan
 • het aanwezige talent en de kwaliteiten verder ontwikkelen
 • terugdringen van het ziekteverzuim
 • vergroten van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
 • verhogen van de algehele productiviteit
 • verhogen van het rendement van de organisatie
 • verbeteren van de samenwerking binnen afdelingen en tussen individuele medewerkers
 • het naar een hoger niveau tillen van het algehele werkplezier van de medewerker(s)
 • minder burn of bore out
Werkgeluk Proeverij


Het recept voor werkgeluk


De Nederlandse economie is de laatste decennia veranderd in een diensteneconomie. Het werk dat we doen is steeds creatiever en minder routinematig geworden en juist hierdoor is het werkgeluk ook toegenomen. Routinematig werk komt steeds
minder voor in het Westerse landen. Belonen en straffen werkt goed voor routinematig werk, maar juist niet voor artistiek, empathisch en niet-routinematig werk. Belonen en straffen gaat ervan uit dat werk van nature niet plezierig
is. Routinematig werk vergt aansturing, terwijl niet-routinematig werk een zelfstandige werkhouding vergt. Hoe motiveer je mensen?Hoe vergroot je werkgeluk?

Belonen en straffen werkt het beste bij gemakkelijk en routinematig werk. Op creatief, empathisch en niet-routinematig werk hebben beloningen en straffen vaak zelfs een negatief effect op onder andere de productiviteit. Bij dit soort
werk kan het beste de intrinsieke motivatie van mensen worden gestimuleerd. Intrinsieke motivatie van mensen wordt bepaald door: autonomie, persoonlijke ontwikkeling en zingeving. Wanneer deze facetten van een baan optimaal zijn,
dan is de werknemer optimaal gemotiveerd. Deze facetten zijn gestoeld op de Self-Determination Theory. Volgens deze theorie bestaan er drie universele psychologisch aangeboren behoeften: autonomie, competentie en verbondenheid. Wanneer
aan deze behoeften gehoor is gegeven, dan zijn mensen gemotiveerd, productief en gelukkig.

Op basis hiervan zijn de vijf pijlers van werkgeluk gebaseerd!De 5 Pijlers


Zingeving

Autonomie

Persoonlijke Groei

Vitaliteit

RelatiesZingeving


Wie ben ik? Wat doe ik? Wat wil ik? En wat betekent dat voor mij in termen van succes en geluk?

Mensen werken extra hard voor een doel buiten zichzelf. Mensen die intrinsiek gemotiveerd worden, leggen evenveel nadruk op winst als op doelen buiten zichzelf.

Werknemers invloed geven over wat ze kunnen bijdragen aan de samenleving, zorgt voor een verhoogde motivatie om te werken. Vrijgevigheid en bereid zijn te delen maakt mensen gelukkig. Gelukkige mensen doen dingen op hun werk die verder
gaan dan hun taakomschrijving (bijvoorbeeld een collega helpen ondanks hoge werkdruk). Een bijdrage leveren aan het grotere geheel kan een welkome afwisseling zijn van je eigen sores en gepieker, omdat je je aandacht op iets anders
richt.

Zingeving gaat over het uitstippelen van je eigen reis met als doel de werkbestemming te vinden waar je gelukkig van wordt. Dit doe je door te onderzoeken waar je talenten liggen en waar je elke dag je bed voor uitkomt. Zelfkennis
en zelfinzicht zijn een essentiële eerste stap.
Autonomie


Autonomie is de zelfbeschikking van het individu of van een natie zonder overheersing door een andere entiteit. Wanneer je autonoom bent, handel je onafhankelijk van wat anderen van je vinden. Je doet de dingen vanuit een innerlijke
drijfveer.
Autonomie betekent ook vrijheid van handelen. Autonomie is anders dan onafhankelijkheid. Autonomie betekent handelen naar eigen keuze en kan dus ook betekenen dat je autonoom bent en ondertussen afhankelijk van elkaar bent. Autonomie
zorgt voor een hoger conceptueel begrip, hogere cijfers, verhoogde vasthoudendheid op school en tijdens sport, hogere productiviteit, minder burnout en een hoger geluksniveau.

Autonomie heeft invloed op je intrinsieke motivatie, want de intrinsieke motivatie van mensen neemt toe wanneer hun autonomie wordt vergroot. Mensen die intrinsiek worden gemotiveerd, zijn fijner om mee samen te werken. Wanneer je
de autonomie van mensen bevordert, neemt hun gevoel van zingeving toe en voelen ze zich gelukkiger.

We bekijken de autonomie van medewerkers op vier vlakken, ook wel de 4T’s genoemd: Taak, Tijd, Techniek en TeamPersoonlijke groei


Persoonlijke groei gaat over het ontwikkelen van je eigen strategie rond het merk “ik”.

Wat is het belang van je persoonlijke uitstraling? En hoe optimaliseer je je eigen “ik”? Hoe kom je in een staat van flow, waarbij je je sterk en efficiënt voelt? Op je toppen van je kunnen en waar de geluk ervaring hoog is.

De flow-ervaring is van toepassing op het geluk van mensen op de werkvloer. Mensen geven aan dat ze zich in flow sterk en efficiënt voelen, op de top van hun kunnen, alert, de situatie meesteren zich totaal onbewust van zichzelf. Wat
ze doen, doen ze zuiver om het doen. Werkomgevingen die flow vriendelijk zijn, helpen mensen om te streven naar persoonlijke ontwikkeling, waardoor hun productiviteit en voldoening toenemen. Flow ontstaat onder bepaalde omstandigheden,
namelijk wanneer iemand iets wil bereiken wat moeilijk is (maar niet te moeilijk of te gemakkelijk), de moeite waard is, onmiddellijke feedback geeft, volledig geconcentreerd is in het moment en verlies van het bewustzijn van het
zelf.

De optimale ervaring is dus iets dat wij doen gebeuren.
Vitaliteit


Vitaliteit is het samenspel tussen je energie, motivatie en veerkracht en hoe je deze in het dagelijkse leven met elkaar verbindt.

Het is ook het vermogen om jezelf fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel te ontwikkelen. Vitaliteit heeft betrekking op zowel je mentale als fysieke systeem. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Om in het dagelijkse leven, zowel privé als zakelijk, succesvol en gelukkig te zijn, is een goede balans tussen al deze aspecten onontbeerlijk. Vitaliteit betekent letterlijk levendigheid. Een ander veelgebruikt woord voor vitaliteit
is levenskracht. Het gaat bij vitaliteit om een combinatie tussen lichaam en geest: leven vanuit passie, enthousiasme en motivatie en de lichamelijke mogelijkheden hebben om dit te doen.

Een vitaal mens kan fysiek en mentaal meer hebben, heeft emotionele veerkracht en ervaart zingeving en voldoening. Hoe een bedrijf presteert, is afhankelijk van de mensen in de organisatie. Om goed te presteren, is het noodzakelijk
dat medewerkers vitaal zijn. Het managen van de vitaliteit binnen een organisatie is derhalve essentieel.Relaties


Verbinding met andere mensen en collega’s is een belangrijke voorwaarde voor werkgeluk.

Positieve relaties, op en buiten het werk, worden gekenmerkt door emotionele draagkracht, veerkracht en openheid.

Als men bereid is een ander te helpen (indien nodig), er sprake is van een open en eerlijke communicatie en de onderlinge relatie kan een stootje verdragen, dan voelen medewerkers zich veelal vitaler en meer gewaardeerd. Positieve
relaties hebben niet alleen een goede invloed op de lichamelijke gezondheid, maar hebben ook een belangrijk effect op de prestaties binnen organisaties.

Focus op de sterke punten. Doe bijvoorbeeld elke dag iets positiefs voor een ander. Toon persoonlijke interesse in je collega’s. Vertel elkaar waar de ander sterk in is (feedbackward). Bespreek hoe je elkaars kwaliteiten nog beter
kunt benutten (feedforward).

Zorg voor plezier en verbinding. En bedenk acties waar anderen enthousiast van worden en energie van krijgen. Wees innovatief, verrassend en spannend. Het zorgt ervoor dat de relaties op en buiten het werk gezond blijven.De programma’s


Hoe vergroot je je werkplezier


Waar mensen met elkaar werken zullen op den duur ook situaties ontstaan waar de communicatie niet lekker verloopt of waar niet iedere medewerker even gemotiveerd is. Wanneer medewerkers weinig betrokken zijn in een organisatie komen
zaken als productiviteit, flexibiliteit en creativiteit onder druk te staan.

Onderzoek toont aan dat gemiddeld 25% van de werkende Nederlanders één of meerdere slechte dagen per week ervaart die werk gerelateerd zijn. Werkgeluk leidt tot minder verzuim, minder stress, hogere kwaliteit van dienstverlening en
klanttevredenheid. Betrokken en gemotiveerde medewerkers zijn niet alleen een verademing voor de sfeer en communicatie in een team, maar hebben ook een positieve invloed op de algemene productiviteit en de resultaten van een onderneming.Werkgeluk


Hoe kun je de betrokkenheid van de medewerkers binnen je organisatie en hun werkgeluk vergroten?

Dit nieuwe programma is ontwikkelt speciaal voor teams en afdelingen van bedrijven en organisaties. Met behulp van dit programma kijken we samen naar jouw organisatie en geven we je praktische tools om je team binnen een korte tijd
hun werkgeluk te laten vergroten.Inhoud

Dit programma richt zich op managers, leidinggevenden en medewerkers van bedrijven en organisaties die zich willen focussen op het gebied van werkgeluk, hun kennis over gelukkig werken willen vergroten en dit ook in de praktijk willen
toepassen.

Afhankelijk van de vraag wordt de verdere inhoud van de training bepaald, de basis is echter terug te brengen naar de volgende punten:

 • Medewerkers leren hoe ze zelf hun werkgeluk kunnen vergroten
 • Hoe kun je dit als organisatie faciliteren en meetbaar maken?
 • Wat houdt gelukkig leidinggeven in en hoe pas je dit toe?
 • Succesvol veranderingen teweegbrengen om een gelukkige(r) organisatie te worden

Doelgroep

Deze opleiding is in het bijzonder geschikt voor professionals werkzaam binnen het HR-vakgebied, managers, leidinggevenden en ondernemers om werkgeluk te implementeren binnen je organisatie.

Het werkgeluk programma is er voor veel verschillende soorten bedrijven en in vrijwel elke branche, waar verschillende teams of afdelingen met elkaar moeten samenwerken. Een bedrijfscoaching traject kan altijd worden georganiseerd.

Investering

In de basis bestaat het traject uit 6 bijeenkomsten van 3,5 uur, eens per maand met een totale investering van €1475,- (ex.btw) per deelnemer. Literatuurstudie van circa 5 uur per week.

Uiteraard kan dit programma op aanvraag volledig worden aangepast aan jouw wensen, ideeën en bedrijf.Gewoon Doen op de werkvloer


Een groot deel van onze tijd brengen we door op het werk. Hoe zou het zijn om op het werk een geweldige tijd te hebben? Uit onderzoek blijkt dat je wel 40 tot 50% van je eigen geluk zelf actief positief kunt beïnvloeden! Hoe kun je
jouw werkplezier en werkgeluk zo optimaal mogelijk maken?

Dit nieuwe programma ontwikkelt op basis van de GEWOON DOEN methodiek, speciaal voor werknemers in bedrijven en organisaties. Met dit nieuwe programma GEWOON DOEN op de werkvloer leer je hoe je zelf je eigen werkgeluk kunt vergroten.Inhoud

Hoe ziet jouw invulling van het leven eruit? Wat, hoe en waarom doe je de dingen, zoals jij ze doet? Hoe onafhankelijk ben je? Blijf je jezelf ontwikkelen? Wil je elke dag beter worden en leren van alle ervaringen en nieuwe uitdagingen?
Werk je elke dag aan je mentale en fysieke gezondheid om je beter te voelen dan goed? Staat meer energie, meer balans en meer fitheid boven aan je agenda?

Doelgroep

Dit programma richt zich op medewerkers van bedrijven en organisaties die zich willen focussen op hun eigen werkgeluk en de kennis over gelukkig werken willen vergroten en dit ook in de praktijk zelf willen toepassen.

Investering

Dit programma bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2,5 uur eens per maand. De investering van dit programma GEWOON DOEN op de werkvloer bedraagt €1000,- (ex. btw) per deelnemer. Dit is inclusief readers, studieboeken, koffie en thee. Literatuurstudie
van circa 2 uur per week.


Gratis E-Book


Hoe kun je nu de kloof dichten tussen waar je nu staat en waar je graag wilt zijn? Wil je meer weten over de kracht van je gedachten en hoe jij aan je mentale weerbaarheid kunt werken?

Download dan hier mijn gratis e-book
De Werkgeluk programma’s zijn ontwikkeld door RENEW Mental Coaching in samenwerking met PROMEG en BRAVO Business Coaching
De mens complex eenvoudig